Jump to Navigation

14.04.2021 г.

Съгласно изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело, обн. ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г., Ви информираме, че хотел „Олимп“ в к.к. Боровец, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е с променен експлоатационен период от сезонен към целогодишен.

За допълнителна информация и резервации, желаещите да ползват почивка в хотел „Олимп“, следва да се свържат със сектор „Почивки в страната“ в отдел “Почивно дело, координация и контрол” на място в сградата на хотел „Шипка” в гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А или на по-долу посочените телефони:

02/ 92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884 178740, 0884 215006

Сименс: 21 705, 21 757, 21 759Article | by Dr. Radut