Jump to Navigation

18.11.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Неотложен ремонт на покривно отводняване към ВПК „Рибарица“. ДОКУМЕНТАЦИЯ


130 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ВОЕНЕН КЛУБ – РУСЕ

По повод 130 години от откриването на Военен клуб – Русе и за активна военно-патриотична, културно-художествена, социална и информационна дейност, министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов издаде заповед за награждаване с „Грамота“ на г-жа Деница Акспарухона – цивилен служител във Военен клуб – Русе, г-жа Красимира Игнатова – цивилен служител във Военен клуб – Русе, г-жа Иглика Пеева – цивилен служител във Военен клуб – Русе, офицер от запаса майор Димитър Вълков – председател на РСОСЗР-Русе и офицер от запаса майор Евгени Алексиев – ръководител на Клуб „Родолюбие“ към Военен клуб – Русе.

На 17 ноември 2020 г. във Военен клуб – Русе грамотите бяха връчени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ г-н Валери Стоянов в присъствието на народния представител г-н Искрен Веселинов, служители от ръководството на Агенцията, представители на Военен клуб – Русе и офицери от запаса.


Заповед № ОХ-923/11.11.2020 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2020 г.Article | by Dr. Radut