Jump to Navigation

12.04.2018 г.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че от 16.04.2018 г. отдел "ПДСЧ" се премества както следва:

1. за почивки в страната зала 4 на хотел "Шипка"

2. за почивки в чужбина зала 1 В на хотел "Шипка"

във връзка с организацията по преместването на отдел "Почивно дело в страната и чужбина", в периода 12.04 - 13.04.2018 г. ще бъде затруднено свързването със служителите в отдела.

Моля, да ни извините за създаненото неудобство!


ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ”- ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МИНИ ФУТБОЛ

Заповед № ЗС-43/05.04.2018 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

Заповед № ЗС-44/05.04.2018 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.Article | by Dr. Radut