Jump to Navigation

01.06.2017 г.

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че в „Държавен вестник“ бр. 43/30.05.2017 г. е обнародван нов Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната. В чл. 13 от Правилника са налице нови критерии по тежест за прием на деца. Моля тези от Вас, които са подали заявления за прием, с валиден срок на действие, и имат допълнителни документи, съобразно посочените критерии, да ги представят в срок до 9 юни 2017 г. в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, посочвайки входящия номер на подаденото заявление.Article | by Dr. Radut