Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2021"

Протокол № РД-38-6/19.01.2021 г. за разпределение на картите за почивка

 

Заповед № ОХ-1020/11.12.2020 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-61/25.01.2021 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78, от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор

Заповед № ОХ-265/31.03.2021 г. относно изменение на Заповед № ОХ-61/25.01.2021 г.

Заповед № ОХ-321/16.04.2021 г. относно допълнение и изменение на заповед № ОХ-61/25.01.2021 г., изменена със заповед № ОХ-265/31.03.2021 г.

 

Заповед № ОХ-62/25.01.2021 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба

Заповед № ОХ-266/31.03.2021 г. относно изменение на Заповед № ОХ-62/25.01.2021 г.

Заповед № ОХ-317/16.04.2021 г. относно допълнение и изменение на заповед № ОХ-62/25.01.2021 г., изменена със заповед № ОХ-266/31.03.2021 г.

 

Заповед № ОХ-63/25.01.2021 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма и за военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въпръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма

Заповед № ОХ-267/31.03.2021 г. относно изменение на Заповед № ОХ-63/25.01.2021 г.

Заповед № ОХ-320/16.04.2021 г. относно допълнение и изменение на заповед № ОХ-63/25.01.2021 г., изменена със заповед № ОХ-267/31.03.2021 г.

 

Цени за детски и младежки лагери в хотел "Сарафово-МО" за сезон "ЛЯТО 2021"Article | by Dr. Radut