Jump to Navigation

09.11.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ РАБОТА В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Празникът на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ „20 години в полза на Армията“ в град София бе отбелязан на 30 октомври 2020 г. в Градина „Кристал“ с откриване на фотоизложба с автор Вяра Йовева – фотограф на Министерството на отбраната и валидиране на пощенска карта с автор художникът Венцислав Йорданов.

На събитието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ Деян Дънешки и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА ВКВПД) Валери Стоянов, които извършиха церемонията по валидиране на пощенската карта, съвместно с нейния автор.

Заместник-министър Величков поздрави ръководството и целия екип на Изпълнителната агенция. „Бъдете сигурни, че работата ви се вижда и резултатите, които заедно постигаме, са забележими. Показателят е един – нашите бази са пълни всяка година. Имате всеотдаен колектив и ясно поставени цели и задачи.

„Агенцията е създадена, за да осъществява социалната дейност в Българската армия“, посочи в своето слово изпълнителният директор на ИА ВКВПД Валери Стоянов. Той припомни, че Агенцията поддържа Централния военен клуб и резиденция „Лозенец“ в София, 2120 жилища за военнослужещи и 11 военни общежития, 7 детски градини, 36 военни клуба в цялата страна със 165 творчески състави, в които над 1750 деца развиват заложбите си, 14 хотела и военно-почивни домове, 26 социални кухни, както и дом за пенсионирани военнослужещи в Орешак.

Валери Стоянов откри фотоизложба „20 години в полза на армията“. Избрахме този девиз като израз на разбирането за нашата мисия, подчерта той. Изложбата включва моменти от историята на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Експозицията може да бъде разгледана до 12 ноември 2020 г. в градинката пред Централния военен клуб в столицата.Article | by Dr. Radut