Jump to Navigation

26.03.2020 г.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ съвместно с Община Плевен и Община Бургас, възобнови дейността на социалните кухните в градовете, считано от 25.03. и 26.03.2020 г. В периода на извънредно положение храната на ползвателите на социалните кухни, ще бъде доставяна по домовете им от доброволци към създадените кризисни щабове.Article | by Dr. Radut