Jump to Navigation

20.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед № ОХ-254/17.03.2020 г. на Министъра на отбраната и Указания № 514/10.03.2020г. на Началника на ВМА за въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се въвеждат следните мерки:

1. Провеждането на тръжните процедури за отдаване под наем на имотите държавна собственост, предоставени в управление на ИА „ВКВПД“ се отменя.

2. Провеждането на обявените конкурси за назначаване на служители в ИА „ВКВПД“ се отлага за неопределено време. Информация, относно новите дати за провеждането им, ще бъде качена на официалният сайт на ИА „ВКВПД“.

3. В случай, че кандидат по започнала процедура по т. 1 е внесъл депозит за участие, то внесената сума се възстановява в 30-дневен срок, след предоставяне на заявление и платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 

За информация: от понеделник до петък - 09:00 - 17:30 ч.

                         тел: 089 2 606 745 - г-жа Калина Борисова

                         тел: 089 2 606 705 - г-н Искрен МариновArticle | by Dr. Radut