Jump to Navigation

13.03.2020 г.

ВАЖНО!!!

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение се преустановява учебно-възпитателния процес на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020 г.Article | by Dr. Radut