Jump to Navigation

28.02.2020 г.

На 04.03.2020 г. от 09.00 часа в отдел “Почивно дело в страната и чужбина” към Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” в град София, в сградата на хотел „Шипка” – бул. “Ген. Тотлебен” № 34А стартира продажбата на пакети за Великден 2020 година във военно-почивните домове и хотели, както следва:

Хотел

Цена на

двудневен пакет с вкл. ДДС

Възрастен

настанен на редовно легло

Възрастен допълнително настанен на редовно легло /след настаняване в помещението на 2-ма възрастни на редовни легла/

Възрастен

настанен на допълнително легло

Дете

/след навършване на 3 г. до навършване на 13 г./ настанено на редовно легло

Дете

/ след навършване на 3 г. до навършване на 13 г./ настанено на допълнително легло

Хотел “Олимп”- к.к. Боровец

Апартамент ВИП

145.00 лв.

124.00 лв.

103.00 лв.

77.00 лв.

66.00 лв.

Апартамент 2 стаи

142.00 лв.

-

102.00 лв.

75.00 лв.

65.00 лв.

Студио

139.00 лв.

-

100.00 лв.

74.00 лв.

64.00 лв.

Стая „Олимп“

118.00 лв.

-

87.00 лв.

63.00 лв.

56.00 лв.

Стая балкон

114.00 лв.

100.00 лв.

85.00 лв.

61.00 лв.

54.00 лв.

Стая без балкон

110.00 лв.

96.00 лв.

82.00 лв.

59.00 лв.

52.00 лв.

Двойна за единична стая

132.00 лв.

---

Дете /до навършване на 3 г./, настанено с минимум един възрастен ползва безплатни нощувки, като заплаща туристически данък и застраховка в размер на 2,54 лв. /с вкл. ДДС/.

Хотел “Хармония”- к.к. Пампорово

Апартамент ВИП

147.00 лв.

126.00 лв.

105.00 лв.

77.00 лв.

66.00 лв.

Апартамент

141.00 лв.

121.00 лв.

101.00 лв.

74.00 лв.

64.00 лв.

Стая

112.00 лв.

98.00 лв.

84.00 лв.

59.00 лв.

52.00 лв.

Двойна за единична стая

134.00 лв.

 

---

 

Дете /до навършване на 3 г./, настанено с минимум един възрастен ползва безплатни нощувки, като заплаща туристически данък и застраховка в размер на 2,06 лв. /с вкл. ДДС/.

Хотел “Рибарица” - с. Рибарица

Апартамент ВИП

134.00 лв.

115.00 лв.

96.00 лв.

68.00 лв.

59.00 лв.

Апартамент

129.00 лв.

-

93.00 лв.

66.00 лв.

57.00 лв.

Стая

111.00 лв.

-

83.00 лв.

57.00 лв.

50.00 лв.

Единична стая

113.00 лв.

-

-

-

-

Двойна за единична стая

119.00 лв.

 

---

 

Дете /до навършване на 3 г./, настанено с минимум един възрастен ползва безплатни нощувки, като заплаща туристически данък и застраховка в размер на 0,62 лв. /с вкл. ДДС/.

Хотел “Флагман”- к.к. „Св. св. Константин и Елена“

Апартамент ВИП

132.00 лв.

112.00 лв.

92.00 лв.

68.00 лв.

58.00 лв.

Апартамент 2 стаи

129.00 лв.

-

90.00 лв.

67.00 лв.

57.00 лв.

Апартамент море

126.00 лв.

-

88.00 лв.

65.00 лв.

56.00 лв.

Апартамент парк

120.00 лв.

-

85.00 лв.

62.00 лв.

53.00 лв.

Стая море

103.00 лв.

-

-

54.00 лв.

-

Стая парк

101.00 лв.

-

-

53.00 лв.

-

Двойна за единична стая

119.00 лв.

 

---

 

Дете /до навършване на 3 г./, настанено с минимум един възрастен ползва безплатни нощувки, като заплаща туристически данък и застраховка в размер на 1,58 лв. /с вкл. ДДС/.

Цената на двудневния пакет за възрастен и дете /след навършване на 3 г. до навършване на 13 г./ включва:

- две нощувки на 18.04.2020 г. и 19.04.2020 г.;

- две закуски на 19.04.2020 г. и 20.04.2020 г.;

- празничен обяд на 19.04.2020 г. с украса;

- туристически данък и застраховка.

Дете, /до навършване на 3 г./ ползва безплатни нощувки без осигуряване на храна.

Желаещите да ползват великденски пакет, следва да имат предвид, че при изготвянето на резервации ще се спазват следните условия:

- Агенцията няма задължение да поема резервации и да настанява на място лица, за които няма легла в съответното помещение.

- направените резервации ще се заплащат по банков път по сметка на Агенцията в срок до 7 дни от датата на резервацията.

- лицата по чл. 3, т. 1, т. 10 и т. 12 от Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело - военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор при желание биха могли да ползват както великденски пакет, така и почивка по социална програма в периодите преди и след великденските пакети.

За допълнителна информация и резервации, желаещите да ползват великденски пакет, следва да се свържат с отдел “Почивно дело в страната и чужбина ” на място в сградата на хотел „Шипка” в гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А или на по-долу посочените телефони:

02/ 92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884 178 740, 0884 215 006

Сименс: 21 705, 21 757, 21 759Article | by Dr. Radut