Jump to Navigation

14.05.2019 г.

Свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2019” ще започне от 09.00 часа на 15.05.2019 г. в следните места: сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А, сградата на ВК Велико Търново – гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 2. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884 178 740 и 0884 215 006.

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места във ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 15.05. и 16.05.2019 г.Article | by Dr. Radut