Jump to Navigation

07.05.2019 г.

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и във връзка с 6-ти май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия на 07 май в зала „Тържествена“ на Централен военен клуб със Заповед на министъра на отбраната № КН-81/30.04.2019 г. бяха наградени следните цивилни служители на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“:

 

- Иван Иванов Иларев – младши експерт във Военен клуб – Айтос; Териториален отдел – Бургас; главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“ - с предметна награда сувенирен нож „Манлихер“;

- Йовка Николова Стоянова – главен експерт в отдел „Човешки ресурси“; дирекция „АПОЧР“ - с Грамота;

- Димитрина Николова Димитрова – главен специалист в отдел „Счетоводство“, дирекция „Финанси“ - с Грамота.

Наградите връчи г-н Анатолий Величков - заместник-министър на отбраната в присъствието на ръководството и служители на Агенцията.

С най-високото отличие - юбилеен медал „100 години Първа световна война“, е награден цивилен служител Ивайло Петков Драгоев – главен експерт в отдел „Представителни обекти на МО“; дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“. Наградата е връчена от министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов на официалната церемония в Резиденция „Лозенец“ на 06 май.Article | by Dr. Radut