Jump to Navigation

04.12.2018 г.

Международна кръгла маса на тема: „Интеграция и социално включване в Европа и в България“, организирана от „Софийски форум за сигурност“ беше проведен в зала Тържествена на Централния военен клуб.

Във форума взеха участие експерти от всички държавни институции, имащи отношение към проблемите на интеграцията и сигурността, неправителствени организации, представители на академичните среди, дипломати и медии.

На кръглата маса бяха дискутирани процесите, които протичат сред различните малцинствени групи в България, предизвикателствата и рисковете за националната сигурност, мерките, механизмите и политиките за интеграция и преодоляване на проблемите пороизтичащи за сигурността.

По всеобщото мнение на участниците в дискусията, изказаните мнения, виждания и предложения по темата допринасят за формирането на адекватни решения по обсъждания въпрос.Article | by Dr. Radut