Jump to Navigation

11.10.2018 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ВК БЛАГОЕВГРАД“. Образци


Заключителната (пета по ред) дискусия, организирана от Министерство на туризма, за публично обсъждане на възможностите на Софийската и Старопланинската балнео – и СПА дестинации за допълнително привличане на туристи от страната и чужбина, беше проведена в зала Музикална на Централния военен клуб.

Министърът на туризма госпожа Николина Ангелкова благодари на всички общини и експерти, които със своите идеи и конкретни предложения са допринесли за успешното финализиране на проекта. Новите седем балнео – и СПА дестинации вече са част от всички програми и събития, чрез които нашата страна се популяризира като една от трите световни територии с най-много на брой и втория по дебит на вода от лечебни минерални извори център в Европа.

Сред експертите, представителите на туристическия бранш и местната власт, беше и заместник-кмета на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, който благодари за активните усилия на Министерството на туризма за насърчаването и устойчивото развитие на Софийската балнео – и СПА дестинация.

По всеобщото мнение на участниците в събитието, осъществяването на мащабния проект ще допринесе за утвърждаването на страната ни като привлекателен балнео – и СПА европейски и световен туристически център.Article | by Dr. Radut