Jump to Navigation

21.09.2018 г.

Национална конференция с международно участие на тема: „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“, беше проведена от дирекция „Отбранителна аквизиция“ и сдружение „Българска отбранителна индустрия“, в зала Тържествена на Централния военен клуб, под патронажа на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов и министъра на икономиката господин Емил Караниколов.

В работата на конференцията взе участие заместник-министъра на отбраната господин Анатолий Величков.

Основните теми на дискусията обхванаха Европейската програма за отбранително индустриално развитие за укрепване на националните и европейските отбранителни способности; основните инвестиционни проекти на Министерството на отбраната; възможностите на българската отбранително-технологична индустриална база за реализацията на инвестиционния проект: „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и осигуряване на необходимата среда за изява на младите таланти от висшите военно-учебни заведения и научно-изследователските институти в подкрепа на развитието на икономическите основи на сигурността и отбраната.

По мнението на участниците, форумът е постигнал целите си и е допринесъл за издигането и утвърждаването на отбранително-индустриалния сектор като лидер на иновационните технологии в България.Article | by Dr. Radut