Jump to Navigation

05.09.2018 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОКРИВ И НАПРАВА НА ОГРАДА С ПОРТАЛНИ ВРАТИ НА ВК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти


Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че има свободни места за настаняване през месец септември в морските хотели – „Флагман“, „Адмирал“, „Несебър-МО“ и „Созопол-МО“, съобразно експлоатационните им периоди, както следва:

- хотели „Адмирал“, „Несебър-МО“ и „Созопол-МО“ – до 18.09.2018 г. вкл.;

- хотел „Флагман“ – целогодишен.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната. Правото за ползване на почивка по социална програма в страната в рамките на една календарна година е до 10 дни за летния сезон и до 10 дни за зимния сезон.

Резервации се приемат на място в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34А, както и на следните телефони:

02/ 92 21 705; 02/ 92 21 757; 02/ 92 21 759; Сименс: 21 705, 21 757, 21 759.Article | by Dr. Radut