Jump to Navigation

11.07.2018 г.

Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, в продължение на два дни, проведе семинар и първа работна среща след стартирането на проекта PYTHIA – Predictive Methodology for Technology intelligence Analysis в зала Тържествена на Централния военен клуб.

В проекта, финансиран от Европейския съюз по линията на подготвителното действие за отбранителни изследвания, чрез Европейската агенция по отбрана за период от осемнадесет месеца, участват представители от Италия, Франция, Великобритания, Полша, Румъния и България.

Целта на проекта е да се разработи новаторска методология за стратегическа технологична прогноза по въпроси, свързани с технологиите, които ще оказват влияние за бъдещето развитие на Въоръжените сили и отбраната.

Института по отбрана е цялостен ръководител и координатор на научно-изследователските дейности по анализирането на съществуващите стратегии на участващите държави от Европейския съюз.Article | by Dr. Radut