Jump to Navigation

16.05.2018 г.

На 17.05.2018 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка” – гр. София, бул. Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018”, като резервации ще бъдат приемани на място и на телефон: 02/92 21 765, Сименс: 21 765. Отдел „Почивно дело в страна и чужбина”

Свободните карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018” ще се предлагат и на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, които са били на почивка по линия на CLIMS или двустранно международно сътрудничество през една предходна година, включваща последния летен и зимен сезон, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство. Правоимащите могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирани детски и младежки лагер в страната.

ДЕСТИНАЦИЯ

ПЕРИОД

БР. НОЩУВКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА

ЦЕНА НА ЛИЦЕ

БРОЙ

СВОБОДНИ

КАРТИ

1.

Унгария, Будапеща

26.06-03.07.2018 г.

7

931,31 лв.

2

2.

Турция, Анталия

13.09-23.09.2018 г.

10

974,37 лв.

1

3.

Официален CLIMS лагер, Полша, Ваплево (15-17 г.)

15.07-29.07.2018 г.

14

798,50 лв.

7Article | by Dr. Radut